Voor behoud van bomen en biodiversiteit in Dordrecht en omgeving

Bomen zijn een voorwaarde voor een gezond leefkli­maat en een biodi­verse, duurzame, en klimaat­be­sten­dige stad. Ze maken de stad leefbaar.

De Bomen­rid­ders Dordrecht willen dat er in tien jaar 120.000 bomen bij komen in de regio, voor elke inwoner één.

Wij streven ernaar dat bomen in de stad minimaal vijftig jaar oud kunnen worden en dat het aantal oudere bomen blijft toenemen.

Een wezen­lijk aandachts­punt voor ons is verrui­ming van de biodi­ver­si­teit in de stad. Ontste­ning van tuinen en openbare ruimtes draagt hieraan bij.

Het vinden van creatieve oplos­sin­gen bij dreigende kap is voor een ieder een uitda­ging. Wij infor­me­ren, overleg­gen, advise­ren, werken samen en publi­ce­ren. En als het niet anders kan, maken we bezwaar.

Wij hebben exper­tise als het gaat om groen­be­leid en boombe­heer in deze stad, en zetten deze graag in.

Actueel

Wijkbomen gekozen en gehuldigd in drie Dordtse wijken

Op Wereld­boom­plant­dag, dit jaar 15 novem­ber, zijn de door inwoners gekozen wijkbo­men gehul­digd van Wielwijk, Stads­pol­ders en Dubbel­dam. Het is een initi­a­tief van de Bomen­rid­ders Dordrecht om tot de verkie­zing van wijkbo­men te komen. De gemeente Dordrecht onder­steunt dit initi­a­tief. Zij heeft toege­zegd dat de gekozen bomen opgeno­men worden in…
Actueel

Winnaars wijkboomverkiezing bekend.

De winnaars van de wijkboom­ver­kie­zing in Stads­pol­ders, Wielwijk en Dubbel­dam zijn bekend. Deze bomen komen op de gemeen­te­lijke bomen­lijst en mogen minstens honderd jaar blijven staan. Dat wordt binnen­kort gevierd met een feest op woens­dag 15 novem­ber.  (meer…)
Actueel
Wilg en Populier
Actueel
Binsey Poplars, by Gerard Manley Hopkins
Actueel
Mussenkolonie ontheemd in Vogelbuurt (Reeland, Dordrecht)
Actueel
BLIJFBOOM. Een gedicht van Maria Ros.
Actueel
“Red het klimaat, te beginnen in Stadspolders”
Actueel
Afscheid van een Beuk, 30 mei 2023
Actueel
Participatie?
Actueel
‘Filosoferen over bomen’ (voor kinderen).