Skip to main content

Stich­ting Bomen­rid­ders Dordrecht heeft sinds vorige week de ANBI-status verkre­gen; wij zijn dus: een Algemeen Nut Beogende Instel­ling. Dit betekent onder meer dat giften aftrek­baar zijn van de belas­tin­gen en dat grotere schen­kin­gen die je aan de stich­ting doet zijn vrijge­steld van schenkbelasting.

RSIN/fiscaal(identificatie)nummer: 863338379

Stich­ting Bomen­rid­ders Dordrecht zal jaarlijks verslag doen van haar finan­ci­ële ins- en outs en haar activi­tei­ten hier op deze website.