Skip to main content

RTV Dordrecht ‑Studio de Witt in gesprek met Dirk van Burgel, Dordtse Bomen­rid­der en verza­me­laar van Afrikaanse kunst.

“Dirk van Burgel heeft in Dordrecht bekend­heid verwor­ven als activist. In die hoeda­nig­heid trok hij samen met medestan­ders het lot van de bomen in Dordrecht. Zij richt­ten de Stich­ting Dordtse Bomen­rid­ders op. Zij geven gevraagd maar ook ongevraagd advies of oordeel aan het gemeen­te­be­stuur en gemeen­te­raad over de bomen of wanneer bomen gekapt dreigen te worden. Zo hebben zij ook een reactie gegeven over de herin­rich­ting van het Weizigt­park en de voorge­no­men kap van 118 bomen waarvoor er 148 nieuwe bomen terug komen. Het gesprek met Dirk gaat over bomen, het Weizigt­park, de Bomen­rid­ders maar ook over zijn grote hobby de Afrikaanse kunst en met name die uit Mali. En en passant ook over de roofkunst van de voorma­lige koloni­ale westerse landen talloze histo­ri­sche Afrikaanse richting de westerse musea lieten verdwij­nen.” (RTV Dordrecht ‑Studio de Witt)

Stream Bomen­rid­der Dirk van Burgel