Skip to main content

Op woens­dag 16 novem­ber viert OBS de Griffi­oen samen met Gemeente Dordrecht de jaarlijkse Boomfeestdag. 
Dit jaar vindt het plaats in het Bilder­bos­ge­bied, achter het Johanna Naber­erf, in Stads­pol­ders (naviga­tie: Johanna Naber­erf 534). Leerlin­gen van groep 6 van OBS De Griffi­oen planten hier 20 bomen. Wethou­der Marc Merx plant samen met enkele kinde­ren de eerste boom. Medewer­kers van het Cluster Wijken en Duurzaam­heids­cen­trum Weizigt van de gemeente en van hoveniers­be­drijf Verkuil en Moree helpen de kinde­ren daarna verder. 

PROGRAMMA BOOMFEESTDAG

· 9.10 uur aankomst kinde­ren van OBS De Griffi­oen op de locatie

· 9.15 uur welkomst­woord door gemeente (Fokke Visser)

· 9.17 uur toespraak wethou­der Marc Merx

· 9.25 uur Griffi­oen­school draagt iets voor

· 9.35 uur planten eerste boom door wethou­der en enkele kinderen

· 9.45 uur kinde­ren gaan in 9 groepen van 3 naar ‘hun’ bomen, onder begelei­ding van medewer­kers van gemeente en Verkuil & Moree, en worden daar na het planten van de bomen op de foto gezet

· 10.30 uur versna­pe­ring bij kraam en uitrei­king boekje over bomen

· 10.45 uur afron­ding boomfeest­dag 2022.

 

NB
De bomen die de kinde­ren gaan planten zijn inheems. Dat zijn:

6 zwarte elzen, Alnus glutinosa

6 witte elzen, Alnus incana

3 ruwe berken, Betula pendula

3 wilde lijster­bes­sen, Sorbus aucuparia

3 winter­ei­ken, Quercus petraea