Skip to main content

Naast de Sint Joris­brug staat een Hemel­boom (Ailan­thus altis­sima). Een door de wind meege­voerd Hemel­boom­zaadje (lijkt wel wat op de gevleu­gelde zaden van de Es) heeft hem daar doen groeien.


Het is inmid­dels een flinke mooie boom geworden.


Hemel­bo­men groeien snel en dan heb je ook snel resultaat. 

Schaduw en koelte bij warm weer en heel belang­rijk voor opname van Co2. Tevens een leuke plek voor duiven en andere vogels om te verblij­ven en te neste­len. Helaas is er nu voor deze Dordtse nieuw­ko­mer een kapver­gun­ning aange­vraagd. Bomen­rid­ders Dordrecht wil deze boom graag in de stad houden en heeft daarom bezwaar gemaakt tegen deze kapaanvraag. 

Lees meer over de Hemel­boom op Flora van Neder­land.