Skip to main content

Door de bomen het door Leerlin­gen van de Prinses Julia­na­school en SBO de Toekomst aange­legde Tiny Forest niet meer zien. Dat overkwam een overij­ve­rige groen­ver­zor­ger aan de Nassau­weg. Kan gebeu­ren. Paarden vallen ook al hebben ze vier poten! Het incident werd op 4 maart gemeld door de bomen­rid­ders tijdens hun maande­lijkse overleg met de gemeen­te­lijke boombe­heer­ders. Nog geen 7 dagen later stonden twee vrien­de­lijke heren op de stoep met een forse voorraad jonge aanplant. Klus geklaard en ieder­een weer gelukkig.

Zie ook: Dordrecht krijgt eerste Tiny Forest. 

Auteur en fotogra­fie: W.C.M. Weijmar Schultz