Skip to main content

De wilg en populier zijn zeer waarde­vol voor ons milieu (biodi­ver­si­teit) en natuur­lijk oer-Hollands (en oer-Dordts). Voorma­lig boswach­ter Jacques van der Neut schreef er een mooi en infor­ma­tief artikel over . 

Bron: AD De Dordte­naar, 18 oktober 2023
Wilg en populier 


Wilgen­bos langs de Nieuwe Merwede