Skip to main content

De winnaars van de wijkboom­ver­kie­zing in Stads­pol­ders, Wielwijk en Dubbel­dam zijn bekend. Deze bomen komen op de gemeen­te­lijke bomen­lijst en mogen minstens honderd jaar blijven staan. Dat wordt binnen­kort gevierd met een feest op woens­dag 15 november. 

Wijkbe­wo­ners uit Stads­pol­ders, Wielwijk en Dubbel­dam konden hun favoriete boom nomine­ren. De bomen die in de prijzen vielen: 
de moeras­ci­pres­sen bij de speeltuin/koeienveld op het Bakema erf, 


de Kaukasi­sche vleugel­noot in het Dubbelmondepark


en een zomer­eik in het Wielwijkpark.

De wijkboom­ver­kie­zing is een initi­a­tief van de Bomen­rid­ders, maar in de jury zaten ook mensen van het IVN, de gemeente en Woonbron. De gemeente heeft beloofd er alles aan te doen om ze gezond oud te laten worden”, vertelt Bomen­rid­der Peter Raggers.

Feestje bij bomen
De dag begint met een bijeen­komst in Wielwijk om 10.30 uur, waar Bomen­rid­ders-voorzit­ter John Steegh het belang van bomen zal belich­ten. Stads­eco­loog Sjoerd-Dirk Fiaschi-Van der Est zal om 14.00 uur een korte presen­ta­tie geven bij de moeras­ci­pres­sen in Stads­pol­ders, gevolgd door een feeste­lijke inwij­ding om 16.00 uur bij de Kaukasi­sche vleugel­noot in het Dubbel­mon­de­park. Ieder­een is van harte welkom. 

(tekst AD-Dordrecht)