Skip to main content

De Stichting Bomenridders Dordrecht verklaart zich solidair met de bezetters van het Sterrebos bij Born.

Door 31 januari 2022februari 10th, 2022Actueel, Algemeen, Massale kap

De Stich­ting Bomen­rid­ders Dordrecht verklaart zich solidair met de bezet­ters van het Sterre­bos bij Born. Wij zijn veront­waar­digd over de onnodige en zeker tijdens een klimaat­cri­sis onver­ant­woorde kap van zeven hectare bos, nog wel ten behoeve van de uitbrei­ding van een autofa­briek. Het Sterre­bos is een heel biodi­vers bos, met veel bomen van meer dan 200 jaar. Wij zijn ook boos over de manier waarop de demon­stran­ten door de politie worden behan­deld: arres­ta­ties bij een vreed­zame demon­stra­tie en het ernstig bemoei­lij­ken de demon­stran­ten van eten en drinken te voorzien. Wij eisen dat geen verdere belem­me­rin­gen worden opgelegd aan de demon­stra­tie bij het Sterre­bos en dat NedCar afziet van deze bomenkap.