Skip to main content

Aanstaande zater­dag 12 febru­ari 2022 gaat er een ‘oogst­dag’ van Meer Bomen Nu  in Dordrecht plaats­vin­den. Meer Bomen Nu verplant zaailin­gen van kansarme naar kansrijke plekken. Zij doen dit samen met duizen­den vrijwil­li­gers, boswach­ters en groen­be­heer­ders. In het hele land kun je helpen. Je moet dan wel eerst een vrijwil­li­gers­pro­fiel aan maken. Zie daarvoor de website van Meer Bomen Nu.

Het oogsten in Dordrecht gaat gebeu­ren in het Wielwijk­park. Wethou­der Stam zal het gebeu­ren openen door, je raad het al, een eerste zaailing te oogsten. Naar verluid staat het hele terrein vol met zaailin­gen van wilgen, populie­ren, vleugel­no­ten, acacia’s en misschien nog wel wat meer boomsoor­ten. Er is grote behoefte aan een bomen­ken­ner . Dus alle dendro­lo­gen, bomen­rid­ders, boomknuf­fe­laars etc  verzamelen.

Programma:
9.45 uur verza­me­len in het Wielwijkpark
10.00 Wethou­der Stam oogst de eerste zaailing
Start

Zie: website Meer Bomen Nu