Skip to main content
Er bestaan van zulke zeldzame stukjes groen in Dordrecht, waar niets aan gedaan wordt. Bomen, strui­ken en klimop tieren er lustig op los, zodat ’t ’n klein ondoor­dring­baar oerwoudje wordt. Dat stukje was te vinden achter ons huis. Vooral mussen, maar ook mezen, roodborst­jes, boomkrui­per­tjes, merels eksters, tortel­dui­ven, kauwtjes en zelfs een verdwaalde halsband­par­kiet fladder­den en schar­re­len erin rond.

Het stukje werd gedomi­neerd door ’n oude es, de hoogste boom in dit stukje
Giste­ren, 13 septem­ber, kwamen mijn vrouw en ik terug van ’n fiets­tocht. Een tuiniers­be­drijf was bezig met graaf­ma­chi­nes en ketting­za­gen al ’t groen te verwij­de­ren. Het onheil was al geschied. Het vogel­pa­ra­dijs heeft plaats gemaakt voor ’n kaal stuk niks. Alleen de oude es staat er nog.
Na contact met de eigenaar van ’t stukje grond bleek dat twee mensen klaag­den over rommel en overhan­gende taken. Toen besloot hij ’t hele stuk groen­vrij te maken. Triest. Ik heb de Bomen­rid­ders in Dordt benaderd. En de krant erbij gehaald. Bewoners in de directe omgeving gespro­ken. Niemand is hier echt blij mee.
De boom staat er nog.
Maar voor hoelang?
Vooral jammer dat bij dit soort rigou­reuze hande­lin­gen er geen overleg plaats vindt. Achteraf kunen we alleen maar boos en verdrie­tig zijn.

Voor de mussen.

Rik Meeldijk

NB Ook de oude Es is verwijderd 🙁