Skip to main content
All Posts By

admin

Valse tegenstelling

Door Actueel, Massale kap

Het zal niemand die ook maar enigs­zins in ‘groen’ geïnte­res­seerd is ontgaan zijn dat er actie wordt gevoerd in het verre Zuid-Limburgse Born tegen de kap van het Sterre­bos, slechts enkele hecta­ren groot. Een bos dat – ook volgens de actie­voer­ders – op zichzelf niet extreem waarde­vol is, ook al…

Lees verder

De Stichting Bomenridders Dordrecht verklaart zich solidair met de bezetters van het Sterrebos bij Born.

Door Actueel, Algemeen, Massale kap

De Stich­ting Bomen­rid­ders Dordrecht verklaart zich solidair met de bezet­ters van het Sterre­bos bij Born. Wij zijn veront­waar­digd over de onnodige en zeker tijdens een klimaat­cri­sis onver­ant­woorde kap van zeven hectare bos, nog wel ten behoeve van de uitbrei­ding van een autofa­briek. Het Sterre­bos is een heel biodi­vers bos, met…

Lees verder

Populieren ?

Door Actueel

Bomen­rid­ders en lezers Ik begon mijn vorige column met: “Vandaag zijn de Bomen­rid­ders Dordrecht op veldbe­zoek geweest aan de Zuiden­dijk, tussen de Stevens­weg en het Laantje van Midden­hoeve. Daar staan majes­tu­euze populie­ren, van de onder­soort “balsem­po­pu­lier”.” Deze toeschrij­ving onder­bouwde vervol­gens mijn stelling dat de populie­ren nog lang niet aan het…

Lees verder

Dordtse populieren, een dilemma.

Door Actueel

Vandaag zijn de Bomen­rid­ders Dordrecht op veldbe­zoek geweest aan de Zuiden­dijk, tussen de Stevens­weg en het Laantje van Midden­hoeve. Daar staan majes­tu­euze populie­ren, van de onder­soort “balsem­po­pu­lier”. We keken uit op wat tot voor kort een volks­tuin­com­plex was, met tiental­len best grote bomen, nu een lege vlakte. Vanwege een juridisch…

Lees verder

De Bomenridders Dordrecht hebben een website (en nog veel meer)!

Door Actueel, Algemeen

Decem­ber 2021 is een vrucht­bare maand geweest voor de Bomen­rid­ders Dordrecht. We onder­hou­den sinds de 3e een regulier overleg met enkele gemeen­te­amb­te­na­ren om boomkwes­ties in heel Dordrecht te bespre­ken (en actie af te spreken natuur­lijk). We mogen ons sinds de 9e Stich­ting Bomen­rid­ders Dordrecht noemen, niet langer i.o. (in oprichting)…

Lees verder

Land van ’t Hoff, Zwijndrecht

Door Actueel, Algemeen
Sinds de Bomen­rid­ders Dordrecht in de lokale media aandacht krijgen weten ook mensen in de ons omrin­gende gemeen­ten de Bomen­rid­ders te vinden. Zo ook in Zwijn­drecht. In Kort Ambacht ligt een al lang min of meer verla­ten erf met een na brand herbouwde boerde­rij die allang zijn functie heeft verloren.…
Lees verder

Bomen communiceren onderling beter dan de gemeente met zijn inwoners (over bomen)

Door Actueel, Algemeen, Klimaatadaptatie

Eén van de speer­pun­ten van De Bomen­rid­ders Dordrecht is (zie ons Tienpun­ten­plan) scherp te krijgen en te houden wat er met het bomen­be­stand gebeurt. Daarom volgen we syste­ma­tisch welke kapver­gun­nin­gen worden aange­vraagd en hoe de gemeente daarmee omgaat. Maar de gemeente maakt dat volgen ronduit moeilijk. Neem het Gemeen­te­nieuws (Dordt Centraal…

Lees verder