Skip to main content
All Posts By

Willem Anker

Beste: Raadscommissie Fysiek gemeente Dordrecht

Door Actueel

Dordrecht, 8 febru­ari 2022 Geachte leden van de commis­sie Fysiek, Dank voor de gelegen­heid iets te mogen zeggen over het bestem­mings­plan Thure­borgh.  Bij bouwplan­nen richten wij als Bomen­rid­ders ons uiter­aard op: wat staat er aan bomen en strui­ken? Komen die in gevaar door het bouwplan? En omgekeerd: zijn er kansen voor…

Lees verder