Skip to main content
Categorie

Actueel

Systeemwereld en belevingswereld, in het echt

Door Actueel, Algemeen

Stiekem aange­sto­ken door het bericht in het AD dat Dordrecht weinig klach­ten krijgt heb ik aan de bel getrok­ken over wat ik zag gebeu­ren voor mijn deur. Daar staan twee dit jaar geplante iepen. Een loonwer­ker maakte korte metten met de voorzich­tig opkomende onder­groei bij die lieve spriet­jes. Die ‘bel’…

Lees verder

Systeemwereld en belevingswereld

Door Actueel, Algemeen

Wij Bomen­rid­ders Dordrecht beïnvloe­den het bomen­be­leid van gemeente, project­ont­wik­ke­laars, woning­cor­po­ra­ties en zeker ook tuinei­ge­na­ren waar bijzon­dere bomen in staan. Zodat ons stede­lijke bezit aan monumen­taal groen ten minste overeind blijft en niet alleen binnen de Singel. Bomen­be­houd en uitbrei­ding van bomen­are­aal zijn immers een essen­ti­ële sleutel naar het klimaat­be­sten­dig maken…

Lees verder