Skip to main content
Categorie

Algemeen

Systeemwereld en belevingswereld

Door Actueel, Algemeen

Wij Bomen­rid­ders Dordrecht beïnvloe­den het bomen­be­leid van gemeente, project­ont­wik­ke­laars, woning­cor­po­ra­ties en zeker ook tuinei­ge­na­ren waar bijzon­dere bomen in staan. Zodat ons stede­lijke bezit aan monumen­taal groen ten minste overeind blijft en niet alleen binnen de Singel. Bomen­be­houd en uitbrei­ding van bomen­are­aal zijn immers een essen­ti­ële sleutel naar het klimaat­be­sten­dig maken…

Lees verder

Activiteiten De Bomenridders Dordrecht

Door Algemeen

De Bomen­rid­ders Dordrecht zijn in decem­ber 2020 opgericht. Graag vertel­len we regel­ma­tig over wat ons bezig houdt en hoe we Dordrecht boomrij­ker, biodi­ver­ser, klimaat­be­sten­di­ger en voor ieder­een leefbaar­der willen maken. Een flinke ambitie! De vorige column heb ik de dubbel­har­tig­heid van gemeente Dordrecht bespro­ken: een inter­na­ti­o­nale onder­schei­ding incas­se­ren, maar niet…

Lees verder

Oprichting De Bomenridders Dordrecht

Door Algemeen

Dirk van Burgel nodigde me uit een column te schrij­ven over waarom in decem­ber 2020 De Bomen­rid­ders Dordrecht zijn opgericht. Zolang als ik inspi­ra­tie daarvoor heb ik zal ik met enige regel­maat iets vertel­len over wat ons bezig houdt en hoe we Dordrecht boomrij­ker, biodi­ver­ser, klimaat­be­sten­di­ger en voor ieder­een leefbaarder…

Lees verder