Skip to main content
Categorie

Biodiversiteit

Inspreektekst van Dirk van Burgel namens de Bomenridders Dordrecht, op 19 april 2023 bij de Klimaatcoalitie in de Biesboschhal. Thema: biodiversiteit.

Door Actueel, Biodiversiteit

Ik ben medeop­rich­ter van de Bomen­rid­ders Dordrecht. Gesticht vanuit een diepe zorg om de klimaat-en biodi­ver­si­teits­cri­sis en de manier waarop de Dordtse politiek en bewoners met deze crisis­sen en heel concreet met bomen omgaan. BRD hebben een 10 punten plan. We willen 120.000 bomen erbij, voor elke inwoner van Dordrecht…

Lees verder

Red de knotplatanen van het Gezondheidspark voor Dordrecht!

Door Actueel, Biodiversiteit

Column 25 De heront­wik­ke­ling van het terrein tussen Sport­bou­le­vard en Albert Schweitzer zieken­huis staat al jaren promi­nent op de Dordtse agenda. De discus­sie ging tot nu toe vooral over het aantal te bouwen wonin­gen, een commer­ci­ële parkeer­ga­rage en de parkeer­kos­ten voor mensen met onregel­ma­tige diensten in het zieken­huis. Die discussie…

Lees verder

Bekijk een Eik

Door Actueel, Biodiversiteit

52 weken duurzaam. Leuk en nuttig om dit initi­a­tief te volgen. Maak je eigen leven stap voor stap duurza­mer. Een jaar lang iedere week een kleine verras­sende en duurzame stap. Schrijf je in en doe mee. Ons viel dit leuke en educa­tieve filmpje van de uitda­ging voor week 31 op. 

Lees verder