Skip to main content
Categorie

Klimaatadaptatie

In tijden van oorlog en storm.

Door Actueel, Algemeen, Klimaatadaptatie

Deze titel is chrono­lo­gisch fout. Eerst hadden we drie stormen binnen vijf dagen, inmid­dels woedt in Europa vijf dagen oorlog. Oorlog is een storm die niet bij toeval doden vergt, maar opzet­te­lijk. Ik herin­ner mij mijn ouders’ verha­len over wat 14 mei 1940 Rotter­dam voor hun leven betekende, wonend in…

Lees verder

Bomen communiceren onderling beter dan de gemeente met zijn inwoners (over bomen)

Door Actueel, Algemeen, Klimaatadaptatie

Eén van de speer­pun­ten van De Bomen­rid­ders Dordrecht is (zie ons Tienpun­ten­plan) scherp te krijgen en te houden wat er met het bomen­be­stand gebeurt. Daarom volgen we syste­ma­tisch welke kapver­gun­nin­gen worden aange­vraagd en hoe de gemeente daarmee omgaat. Maar de gemeente maakt dat volgen ronduit moeilijk. Neem het Gemeen­te­nieuws (Dordt Centraal…

Lees verder