Skip to main content
Categorie

Massale kap

Valse tegenstelling

Door Actueel, Massale kap

Het zal niemand die ook maar enigs­zins in ‘groen’ geïnte­res­seerd is ontgaan zijn dat er actie wordt gevoerd in het verre Zuid-Limburgse Born tegen de kap van het Sterre­bos, slechts enkele hecta­ren groot. Een bos dat – ook volgens de actie­voer­ders – op zichzelf niet extreem waarde­vol is, ook al…

Lees verder

De Stichting Bomenridders Dordrecht verklaart zich solidair met de bezetters van het Sterrebos bij Born.

Door Actueel, Algemeen, Massale kap

De Stich­ting Bomen­rid­ders Dordrecht verklaart zich solidair met de bezet­ters van het Sterre­bos bij Born. Wij zijn veront­waar­digd over de onnodige en zeker tijdens een klimaat­cri­sis onver­ant­woorde kap van zeven hectare bos, nog wel ten behoeve van de uitbrei­ding van een autofa­briek. Het Sterre­bos is een heel biodi­vers bos, met…

Lees verder