Skip to main content
Categorie

Weizigtpark

Weizigtpark

Door Actueel, Weizigtpark

De gemeente is al vrij lang bezig met een herin­rich­tings­plan voor het Weizigt­park. Daarover heeft — met een parti­ci­pa­tie­rap­port gedocu­men­teerd — al een zogenaamd parti­ci­pa­tie­tra­ject plaats­ge­von­den. Daaraan hebben ook (andere) omwonen­den, gebrui­kers en andere maatschap­pe­lijke groepen zoals de Fietsers­bond en IVN meege­daan.  Deson­danks hebben de ambte­na­ren de Bomen­rid­ders gevraagd er…

Lees verder