De straat­bo­men in Dordrecht zijn als Open Data beschik­baar gesteld door de gemeente. Zie: overheid.nl.

In de dataset zijn alle bomen van de gemeente opgeno­men, met per boom de gegevens van soort (Neder­landse naam, Latijnse naam), leeftijd, en andere bijzonderheden.

> Zie ook: Diverse externe links naar relevante bronnen.