Skip to main content
Tag

Protest - Bomenridders Dordrecht

32  Nogmaals: Bomenprogramma 

Door Actueel

32  Nogmaals: Bomen­pro­gramma  Dinsdag 12 maart heeft de Dordtse raad het Bomen­pro­gramma vastge­steld. Helaas inclu­sief de finan­ci­ële opleg­ger waardoor vanaf 2026 het rampsce­na­rio “D” werke­lijk­heid dreigt te worden. Behalve als……!   Vooraf­gaand aan de raads­ver­ga­de­ring hebben de Bomen­rid­ders, Extinc­tion Rebel­lion en de Klimaat­co­a­li­tie gedemon­streerd op het Stadhuis­plein tegen deze dreigende bezuiniging.…

Lees verder

Oproep tot Protest

Door Actueel, Algemeen

Beste Dordte­naar, dinsdag 12 maart om 13.30 verza­me­len ongeruste Dordtse burgers zich bij het stadhuis om te protes­te­ren tegen het voorge­no­men besluit van de gemeen­te­raad die middag om onvol­doende budget uit te trekken voor het Bomen­pro­gramma.  Dit programma regelt het onder­houd en aanplant en beleid rond Dordtse bomen de komende…

Lees verder