Skip to main content
Tag

Wijkboomverkiezing

Wijkbomen gekozen en gehuldigd in drie Dordtse wijken

Door Actueel

Op Wereld­boom­plant­dag, dit jaar 15 novem­ber, zijn de door inwoners gekozen wijkbo­men gehul­digd van Wielwijk, Stads­pol­ders en Dubbel­dam. Het is een initi­a­tief van de Bomen­rid­ders Dordrecht om tot de verkie­zing van wijkbo­men te komen. De gemeente Dordrecht onder­steunt dit initi­a­tief. Zij heeft toege­zegd dat de gekozen bomen opgeno­men worden in…

Lees verder

Winnaars wijkboomverkiezing bekend.

Door Actueel

De winnaars van de wijkboom­ver­kie­zing in Stads­pol­ders, Wielwijk en Dubbel­dam zijn bekend. Deze bomen komen op de gemeen­te­lijke bomen­lijst en mogen minstens honderd jaar blijven staan. Dat wordt binnen­kort gevierd met een feest op woens­dag 15 november. 

Lees verder

Wijkboomverkiezing 2023

Door Actueel

Het belang van bomen, zowel alleen­staand of in een bos is van zeer grote beteke­nis voor het leven op aarde. Juist in een stad zijn de bomen heel belang­rijk voor de zuurstof, schaduw, vocht­huis­hou­ding maar ook voor de beleving. Niet alleen boven de grond zijn bomen van belang maar ook in…

Lees verder