Skip to main content

‘Filosoferen over bomen’ (voor kinderen).

Door Actueel

Vrien­din­nen van de bomen­rid­ders Hélène en Baukje hebben tijdens Corona­tijd voor het voorlees­feestje van stich­ting Voorle­zen dit leuke kinder filmpje gemaakt . Ook werd het prenten­boek ‘Alberts Boom’ van Jenni Desmond (digitaal) voorge­le­zen .   Het ging  erom om kinde­ren in contact te brengen met bomen.

Lees verder