Wijkboom van Dubbeldam
In novem­ber 2023 werd deze gewone vleugel­noot­boom gekozen tot wijkboom van Dubbeldam.

De vleugel­noot­boom is geen inlandse boom maar komt oorspron­ke­lijk uit noord­wes­ten van Perzië. De boom is ongeveer 300 jaar geleden geïmpor­teerd in Neder­land. Hij komt hoofd­za­ke­lijk voor in vochtige parken.

Deze boom is gekozen omdat hij naast een prach­tige boom ook een sociale functie heeft namelijk speel­boom voor de jeugd. Hij komt te staan op de bomen­lijst 2024 waarmee hij een bescher­mende status heeft gekregen.

Wielwijk
In novem­ber 2023 werd deze zomer­eik door 96 kinde­ren van de Parkwij­ck­school gekozen tot wijkboom van Wielwijk. Deze machtige boom wordt opgeno­men in de bomen­lijst 2024 en krijgt daarmee een bescher­mende status. De zomer­eik is een typische Europese boom die de kleine ijstijd 12000 jaar geleden, heeft overleefd.

Nadat er aan 5 klassen les werd gegeven over bomen door de Bomen­rid­ders konden de kinde­ren uit 4 bomen hun favoriet kiezen.

Stads­pol­ders
In novem­ber 2023 werden de 5 moeras­ci­pres­sen op het koeien­veldje in stads­pol­der verko­zen tot de wijkboom van de stadpol­der. Feite­lijk zou het gaan om 1 boom maar de gemeente vond het zo bijzon­der dat alle 5 de bomen op de bomen­lijst 2024 worden geplaatst en daarmee een bescher­mende status hebben. De bomen hebben allemaal een sociale functie met name wat schaduw­wer­king betreft en staan op een speel­veld en naast een speeltuin.

De moeras­ci­pres komt oorspron­ke­lijk uit het zuidoos­ten van Noord-Amerika maar komt al honder­den jaar voor in Neder­land met name in parken en uiter­waar­den. Ze kunnen goed tegen een vochtig klimaat.